Huren van de 100-meter baan

Het zal niemand ontgaan zijn dat de eisen die worden gesteld aan het bezit van een groot kaliber geweer strenger worden. Kon er tot voor kort nog worden volstaan met oefeningen op een 50 meter baan, wordt er nu veel strenger gekeken naar de eis van het daadwerkelijk kunnen schieten op een 100 meter baan om het wapen op verlof te kunnen houden.

Een bestuur kan niet meer tekenen voor een WM3 voor een groot kaliber geweer indien de vereniging niet beschikt over een eigen 100 meter baan, dan wel over een regeling met een andere partij voor het gebruik van zo'n baan.

Daarom heeft het bestuur van de stichting besloten om verenigingen, die dat willen, de gelegenheid te geven om een contract af te sluiten voor het medegebruik van de 100 meter baan voor hun GKG schutters. Met een contract voor medegebruik kan door een schutter geschoten worden op dinsdagavond van 19.00 - 23.00 (de bar sluit om 23.30), op zaterdagochtend van 09.00 - 13.00 en op zondag van 11.00 - 16.00. Op zondag is het tevens mogelijk om, naast de 100 meter (geweer-)baan, ook de 25 meter (pistool-)baan te huren. Let op: het huren van één of beide banen garandeert geen exclusiviteit. Het is dus mogelijk dat leden van meerdere verenigingen op hetzelfde tijdstip aan het schieten zijn.

De voorwaarden van het contract zijn in grote lijnen als volgt:

In het contract wordt vastgelegd dat de leden van de vereniging het recht van medegebruik hebben van de 100 meter baan voorhun schietoefeningen met groot kaliber geweer. Hiermee voldoet de vereniging aan de eis van een regeling voor het beschikbaar hebben van een 100 meter baan voor hun GKG schutters;

 

Het contract kan op elke eerste van de maand ingaan en heeft een looptijd van één jaar met de optie tot verlenging;
De vereniging betaalt de stichting een bedrag van € 500,- per jaar voor het gebruik;

Per 1 januari 2016 is de 25 meter baan vrij op zaterdagochtend van 09:00 - 13:00, om opgenomen te worden in het contract voor medegebruik. Dit kan voor een extra bedrag van € 250,- per jaar.

Elke schutter die gebruik wil maken van de baan meldt zich bij de accommodatie en kan een schietbeurt maken tegen betaling van een bedrag van € 5,-. Hiervoor heeft hij de beschikking over een schietpunt gedurende 1 uur;
Betaling door de schutter zal ter plekke aan de accommodatie worden gedaan;
Aftekenen van de schietbeurt dient door de vereniging te worden gedaan op basis van de bon die door de stichting bij elke schietbeurt aan de schutter wordt verstrekt.

De stichting meent hiermee een interessant aanbod aan uw vereniging te kunnen doen en is graag bereid dit met u nader te bespreken. U kunt u contact opnemen met onze secretaris via het emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor het maken van een afspraak.