Schietsportvereniging "de Moes"

Opgericht in 1997
Aantal leden 65

Schietsportvereniging de Moes heeft als thuisbasis Schietsportcentrum Tichelrijt in Dongen. De vereniging bestaat uit een hechte club van mensen die actief de schietsport beoefenen.

Al vanaf de oprichting zijn de grondvesten van Schietsportvereniging de Moes zijn gebaseerd op Vijf Gouden Regels:

 • Veiligheid
 • staat als eerste op het lijstje en gaat nauw samen met gebruik van vuurwapens en de daaraan verbonden veiligheidsrisico’s. Binnen Schietsportvereniging de Moes loopt veiligheid als een rode draad door alles wat we doen.
 • Vertouwen
 • in elkaar is bij een sport zoals schietsport wellicht nog belangrijker dan in welke sport dan ook. Het vertrouwen dat collega leden de regels kennen en weten hoe te reageren of te handelen is van groot belang.
 • Vreugde
 • aan de schietsport is net als welke sport of hobby de basis voor het uitoefenen van deze tak sport. Een belangrijke factor van vreugde is respect of het nu een “longtime member” betreft of iemand die in het “introductiejaar” zit maakt binnen de club niet uit. Respect is niet leeftijdsgebonden.
 • Verbetering
 • gezamenlijk proberen de kwaliteiten van de individuele schutter te verbeteren is de uitdaging de we graag aangaan of het nu nationale, internationale wedstrijden betreft of een interne competitie.
 • Verbroedering
 • het sociale aspect van de vereniging is niet alleen een van de vijf gouden regels maar maakt een groot deel uit van de vereniging. Schietsportvereniging de Moes is een zeer hechte club van mensen met dezelfde passie. De sociale omgang met elkaar valt onder de noemer “Brabantse gemoedelijkheid”.

De vereniging kent qua wapens een grote diversiteit. We hebben leden met een voorliefde voor alleen oude wapens en we hebben leden met een uitgesproken voorliefde voor juiste hightech wapens ofwel precisiewapen.

Het dagelijks bestuur van Schietsportvereniging de Moes bestaat uit 5 personen die er samen voor zorgen dat de Vijf gouden regels centraal blijven staan en worden nageleefd. Het bestuur kan terugvallen en samenwerken met actieve leden welke in diverse commissies allerlei activiteiten ondersteunen.

Actieve commissies binnen Schietsportvereniging de Moes:

 • Veiligheidscommissie
 • Juniorencommissie
 • Wedstrijdcommissie
 • Kascommissie

Schietsportvereniging de Moes kent geen actieve ledenwerving. Lid worden kan uitsluitend doormiddel van voordracht door een al bestaand lid. Aanvragen per post, telefonisch of per e-mail worden niet in behandeling genomen. Nieuwe leden worden door de ballotage commissie onderworpen aan een zeer strikte en nauwkeurige procedure.

Website: SV de Moes